In februari van lerarentekort verlost

Er bivakkeren bijna 10.000 leraren in de WW. Wanneer we als samenleving besluiten dat die bankzitters de gaten moeten opvullen, zijn we van het lerarentekort af. Kan binnen één of twee weken geregeld worden.

Het is misselijkmakend dat een complete beroepsgroep een ordinair gevecht om meer geldelijk gewin uitvecht over de ruggetjes van kinderen die ze naar zeggen zo ‘koesteren’. En weer gaan de dames en heren staken door simpelweg de deur van het klaslokaal twee dagen op slot te doen!

Knijp er een sociaal sausje overheen zodat de gewone burger het misschien beter verteert. Om vervolgens ordinaire morele chantage toe te passen met de stelling dat ‘binnenkort de kinderen thuis kunnen blijven omdat er geen leraren meer beschikbaar zijn’. Wat een misplaatste retoriek.

Geen innovatief intellect

Nu zijn leraren niet behept met enig innovatief intellect. Ze zijn tenslotte gewend de stof die ze in hun lesboekjes is gedicteerd als waarheid aan te nemen. Tot op heden is er vanuit de beroepsgroep geen enkele constructieve bijdrage geweest om tot een oplossing te komen. De oplossing: schakel die WW’ers in.

Werkloze leraren zijn geen gewone mensen

Kijk mee naar de feiten. Volgens uitkeringsgegevens krijgen 8836 mensen, die hun baan in het basisonderwijs zijn kwijtgeraakt, een uitkering. Ruim 70% van de mensen in het uitkeringsfonds is ouder dan 55 jaar.  Wie 52 jaar is en minstens 12 jaar in het basisonderwijs heeft gewerkt, heeft tot 65 jaar blijvend recht op een WW-uitkering van 70% van het maandloon. Een normale Nederlander mag 2 jaar in de WW, dan ligt hij eruit. Uit de enquête blijkt dat 81% van de WW’ers in het fonds van deze regeling gebruikmaakt. Opvallend is dat het maximaal uitkeringsmaximum voor leraren op jaarbasis ruim 8000 euro hoger ligt dan voor medeburgers. Volgens een steekhoudende enquête piekert de meerderheid van de leraren met een uitkering er niet over om weer voor de klas te staan. In totaal wil 48% van de mensen in de WW niet meer als leerkracht werken, gevolgd door 29% die helemaal niet meer wil werken. Burn-out en werkdruk worden als hoofdoorzaak genoemd. Daarvoor komt een normaal burger niet in de WW. Na een re-integratietraject verdwijnt een normale burger in de WAO terwijl de leraar nog jaren van zijn hoge uitkering blijft genieten en niet achter zijn broek gezeten wordt door het UWV. En wil een burger niet werken, wordt zijn uitkering gestopt. Dat levert de stelling op dat leraren geen gewone mensen zijn.

Eigen broek ophouden

De beroepsgroep onderwijs kan dus zelf zijn eigen broek ophouden zonder de ouders met stakingen lastig te vallen. Iedere leraar heeft het over zijn roeping. Haal dus die beroeps-WW’ers van de bank en geef ze een uitdaging hun roeping weer te activeren. Hoeven we ze niet in te werken of te laten zij-instromen Geen mitsen en maren, gewoon een bijdrage leveren. Kunnen de kindertjes weer lekker naar school.

Verdient een leraar slecht?

Minister Slob heeft het uitgezocht. Een GEMIDDELDE leraar basis verdient 4400 euro bruto. Wat zeuren die leraren dan nog? Neem een voorbeeld aan de zorg. Daar verdient een verpleegkundige 5 met een echte specialistische opleiding plus verantwoordelijkheid, soms over leven en dood, maximaal 3200 bruto. Dat is een roeping! Elke leraar heeft het -misschien zonder dat hij de kennis heeft dat te beseffen- een goudgerand arbeidsvoorwaardenpakket.

Hoe betrouwbaar is een leraar?

Als hun hoofdonderhandelaar-mevrouw met een mandaat van de branche een deal sluit  met werkgevers en minister, gaat de achterban doodleuk staken omdat de onderhandelmevrouw het niet begrepen heeft. Leg dat eens aan de kindertjes uit, dat je een afspraak maakt die je vervolgens omwille van de centen aan de kant schuift. Voeden we deze kids net zo op als een generatie die op school geen  rekenen en taalvaardigheid geleerd kreeg. Zat zeker niet betaald in het takenpakket van de onderwijzer?

Geef een reactie