MKZ-boeren denken D66-rechter te mogen geloven

Kootwijkerbroek stroomt het geloof schijnbaar door de aderen. Niks mis mee, zo lang er maar wederzijdse tolerantie is en daar schort het blijkbaar nog wel eens aan. De bewoners worden af en toe gekscherend ‘christelijke salafisten’ genoemd.

Uitspraak MKZ vol ongeloof

Na de MKZ-uitspraak op 7 januari jl. van het  College van Beroep voor het Bedrijfsleven is er in het dorp volop ongeloof over de MKZ-uitspraak. In 2001 had Nederland tijdens de MKZ-crisis nog volop medelijden met de boeren. 19 jaar later weet ook de rest van Nederland dat je zomaar getroffen kan worden door de willekeur van de macht. Nederland is afgezakt naar het niveau van een bananenrepubliek waar alleen op het Binnenhof nog verondersteld wordt dat ons land een voorbeeld is van een functionerende democratie. Pinokkio voorop.

Kootwijkerbroek werd in november vorig jaar al gewaarschuwd maar vergat het signaal te doorgronden. Pinokkio en zijn vriendjes hebben jaren de andere kant opgekeken als het om STIKSTOF gaat. Uiteindelijk is het een rechter die zo ongeveer de hele economie blokkeert met zijn D66 uitspraak.  Waarvoor wederom de boeren als eersten de rekening gepresenteerd krijgen.

Bouw lijkt medeslachtoffer

De bouw lijkt het medeslachtoffer, alleen breekt de pleuris uit want een burger kan dan misschien wel een stukje vlees missen maar een eigen woning….. En burgers zijn kiezers terwijl boeren … op de SGP stemmen.

Opeens ontwaakt het parlement uit een jarenlange -overigens buitengewoon goed betaalde- winterslaap en zorgt dat er mondjesmaat gebouwd mag worden. En Pinokkio peinst er niet over  Merkel te vragen hun vervuiling uit het Ruhrgebied te stoppen als de wind richting Nederlandse grens  staat. De Mof trekt zich tenslotte nergens iets van aan als het de economie en dus de werkgelegenheid schaadt. Maar Pinokkio heeft Merkel nodig voor zijn grote doel: baas van Europa te worden. Het is een deugd te weten wanneer je moet zwijgen.

D66 wil veestapel halveren

D66 Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot gaf in augustus 2019 als voorbode op de rampspoed  aan dat de veestapel met de helft diende te krimpen. Het signaal was duidelijk. Het is algemeen bekend dat het merendeel van de rechters fervent D66’er is. Die stikstof-problematiek biedt een unieke kans om het D66-milieubeleid via de rechterlijke macht gestalte te geven. Je hebt maar één dwaas met een toga nodig. In geen enkel ander beschaafd land corrigeert een rechter de regering in zulk soort zaken.

Wreekt u niet, Mij komt de wraak toe

‘Wreek u niet. Mij komt de wraak toe, zegt de Heer.’ Met vermanende Bijbelteksten probeerde dominee Wim Meijer van de hervormde gemeente in Kootwijkerbroek zijn dorpsgenoten in toom te houden tijdens het MKZ-oproer in april 2001. Terwijl Minister Brinkhorst gelijktijdig zei dat Kootwijkerbroek het pas zou geloven als Onze Lieve Heer zelf zou komen vertellen dat er MKZ was.

Wat volgde was een niet functionerende gemeenteraad met aan het hoofd een burgemeester zonder ballen. Het gaf Brinkhorst en consorten de kans met verfoeide Nacht und Nebel methoden toe te slaan in een dorp dat zonder leiding op het puntje van haar zenuwen liep.

D66 rechter doet geen recht

Heel Kootwijkerbroek heeft bijna 19 jaar geloofd in een wonder. Terwijl de dominee toch echt heeft volgehouden dat wonderen niet ‘geaard’ zijn.  Brinkhorst was één van de D66-aanhangers van het eerste uur. Noem het een Old Boys Network. Met de vader van de prinses als Godfather. Er is geen rechter met D66-bloed die een stelletje boeren op 125 kilometer van Den Haag geeft waar ze recht op hebben. Niet met stikstof en niet met MKZ. Dat roept de vraag op of een toga, die bereid is aangevoerde argumenten te negeren, een sinecure is.

Naïef dat die Kootwijkerbroekers 19 jaar in een godswonder geloofd hebben? Hoop doet leven!

Tags:

Geef een reactie