Tweederangsburger: op elke doofpot past een dekseltje

Nederlander gedegradeerd

U bent gedegradeerd tot een tweederangsburger. Ondanks uw jarenlange – financiële- bijdragen om tot een betere samenleving te komen, wordt u nu door de overheid afgeserveerd. Tenzij u Pool, Roemeen of Bulgaar bent. De Nederlander wordt geschoffeerd door hem uit te sluiten van artikel 1 van de Grondwet. Dat grondrecht bepaalt immers:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Tweederangsburger

Het UWV ligt sinds vorig jaar zomer onder vuur door de ‘Poolse Kwestie’. Waar de Nederlander via een forse korting gestraft wordt als hij zijn werkbriefje een dag te laat inlevert, hebben onze Oostblokkers volledige handelingsvrijheid om legaal de Nederlandse sociale voorzieningen te plunderen. Vorig jaar werden werkbriefjes nog vervalst omdat zelfs een oliedomme Pool wist dat geen UWV’er de ballen had een controle uit te voeren.

Afbeeldingsresultaat voor bruno bruins
Bruno Bruins, vakminister die met zijn kwaliteiten in de maatschappij kansloos zou zijn.

Wat een verontwaardiging. De politiek rolde over elkaar heen. De destijds hoogste verantwoordelijke UWV’er, Bruno Bruins, waste zijn handen in onschuld. ’t Was zijn vorige baantje’.  Hij had tenslotte een nieuwe job in de wacht gesleept, namelijk minister voor Medische Zorg. De zorg wordt inmiddels gekweld door sluiting van ziekenhuizen wat dus genoeg zegt over het kaliber van deze bestuurder.

Van de week sloeg de onderzoekjournalistiek toe door de onthulling dat Polen niet langer  werkbriefjes hoeven te vervalsen. Het UWV staat toe dat de heren met behoud van de Nederlandse uitkering in de kattenbak naar Polen mogen vertrekken. Dat de papieren niet correct zijn ingevuld en een wettelijke wachttijd van een maand aan de laars wordt gelapt, ligt in handen van de UWV ‘er  die pakweg 7 maanden ook al de andere kant opkeek. Dus niets nieuws onder de zon.

Net zomin als al die politieke blaaskaken die 7 maanden geleden de minister ter verantwoording riepen en het dossier zouden blijven volgen. Als zand door de vingers of gewoon minachting voor de burger die je alleen wenst te paaien als er verkiezingen zijn? Wat heet een Poolse Landdag.

UWV Zwolle spant de kroon

Wanneer je op UWV-misstanden googelt blijkt dat UWV Zwolle de kroon spant. Het is een broedplaats van UWV’ers die zich boven de wet verheven voelen en er hun eigen wetgeving op na houden.  De Stentor deed onderzoek onder haar lezers en stelde een zwartboek met ruim 200  ervaringen op. Dat Zwartboek werd overhandigd aan de toenmalige minister Asscher, de sociaaldemocraat die de bijl sloeg aan de wortels van onze sociale zekerheid.  En daarmee de garantie dat er verder niets gebeurt want op elke doofpot past een dekseltje. Ook Asschert sloot aan bij zijn ambtenaren en kijkt ook die kant op: de verkeerde!

Wanneer je het Zwartboek leest, word je depressief of raakt aan de drank. Vooral omdat deze UWV’ers met hun daden bevestigen wat we eigenlijk allemaal in het achterhoofd weten. We zijn in ons eigen land gedegradeerd tot tweedehands burgers. Dat door een stelletje ambtenaren die schijnbaar niet meer te corrigeren zijn.

Zoek bedreigingen voor de samenleving niet primair in tegenstellingen tussen geloofsrichtingen. Als de Bible Belt het voor het zeggen krijgt, worden dames in een broek gekleed uiteindelijk ook van straat geplukt en opgebracht. Maar dat is misschien nog beter dan op een morgen wakker te worden met de ANP radiomededeling dat een staatsgreep het UWV aan de macht heeft gebracht. Een papieren staatsgreep zonder druppel bloed want gaandeweg hebben we allemaal meegewerkt aan een UWV-papierwinkel die ons tot gepeupel bestempelt.

En uw dictator is UWV-opperhoofd Fred Paling, de opvolger van Bruins. What’s in a name.

Tags:

Geef een reactie