eigen werknemers zetten FNV in beklaagdenbank!

In de lange lijst van FNV-stakingen is er één onderneming die eruit springt. Die van FNV als werkgever. FNV-medewerkers dreigen te gaan staken omdat vakbond FNV een zeer slechte werkgever blijkt te zijn.  Met een ‘bazenmentaliteit’ schoffeert ze de medewerkers aangaande de reorganisatie van de bond waar 250 banen moeten verdwijnen. Een intern document dook in de pers op. Daarin wordt geciteerd:

Wat de FNV’ers vooral steekt, aldus het interne document, is dat er nog geen plan kenbaar is gemaakt aan FNV Personeel en dat er nog geen plan ter advisering bij de ondernemingsraad is ingediend, terwijl er wel al plannen voor afdelingen met bijbehorende functiereductie zijn opgenomen in een werkplan. Onbegrijpelijk, zo vinden de boze FNV’ers ‘helemaal omdat de eigen organisatie claimt op te komen voor de belangen van de medewerker.’Afbeeldingsresultaat voor fnv zelf staken

GEEN BESTAANSRECHT FNV

Gelukkig bewijzen de vakbonden zelf als beste dat ze geen enkel bestaansrecht meer hebben. Was 30 jaar geleden verteld dat FNV-medewerkers in staking zouden gaan tegen hun werkgever FNV, werd je voor gek verklaard. Den Uijl draait zich in zijn graf om.

FNV probeert halsstarrig te overleven door her en der stakingen uit te roepen. Bijvoorbeeld in de metaal. Dat is een kwestie van je profileren want de afgelopen 7 jaar liepen ruim 100.000 leden weg. Je legt het plafond van je eisenpakket voor de werkgever dermate hoog dat zeker is dat het op een langdurige staking uitdraait. Of je met deze methode van aandacht trekken nog zieltjes wint, is maar de vraag. Het riekt toch wel erg naar de vorige eeuw toen er nog fabriekspoorten met een kettingslot afgesloten konden worden. Nu blijven personeelsleden van een bezet pand gewoon thuis werken.

HAANTJE HAN BUSKER

Je zult Han Busker heten. De haan uithangen door een pensioenakkoord te torpederen waarmee je de weg afsnijdt voor de wat oudere leden om eerder te kunnen stoppen na een leven vol noeste arbeid. Met dank aan voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius die met deze wandaad haar eigen pensioen via het pluche in Brussel veiligstelde. Een teloorgang die werd ingezet onder Wim Kok die het belang van ‘arbeiders’ ondergeschikt maakte aan zijn eigen financiële carrièreplanning.

Op de grens van 2018/2019 implodeert het hele vakbondsgebouw. Rooie opruiende rakkers van weleer vind je alleen terug in geschiedenisboekjes toen er nog een gapende kloof was tussen ‘den arbeider & andere weldenkende menschen’. Nieuwe tijden vragen een nieuwe aanpak. FNV is in de oude traditie blijven hangen. Wat de werkgever standaard wordt verweten, lijkt volgens het interne document schering en inslag binnen de eigen gelederen.

Er wordt totaal niet gecommuniceerd. Ze gaan echt niet netjes om met hun eigen mensen’’, meldt een bron. Dat de FNV-lieden strijdvaardig zijn, valt ook wel op te maken uit het interne document. ‘We moeten goed voor ogen houden dat dit een lange strijd wordt. Want ook als we dit punt binnenhalen, moeten we nog steeds afwachten tot de directeur met een concreet plan komt. Dat plan is met deze actie niet van tafel’, staat in het stuk.

IMPLODEREN, OVER &UIT

Als CAO-onderhandelaar moet je je in een werkgever kunnen verplaatsen om het beste resultaat voor je leden binnen te slepen. Die expertise ontbreekt.  Zonder maatregelen loopt het financiële tekort voor de FNV op tot 24 miljoen euro in 2021. Een normaal bedrijf zou zichzelf liquideren want bij een faillissement wordt de bestuurder van wanbestuur beticht en draait in privé voor de schade op. Han Busker zou er slecht van moeten slapen. Of is het pluche van Brussel al toegezegd?

Is er licht achter de horizon? Het ledenbestand staat letterlijk en figuurlijk op uitsterven, vooral nu jongeren geen enkele affiniteit met het stoffige instituut hebben. Bedrijven als Jumbo zetten de FNV als vuilnis buiten de deur en bieden een betere CAO als waardering. FNV kan zelfs haar eigen medewerkers niet langer meer imponeren. Dan is het imploderen:  Over & Uit.

Tags:

Geef een reactie