UWV REISBUREAU: Poolse Grote Vakantie

Natuurlijk is verontwaardiging op zijn plaats wanneer Polen georganiseerd via Reisbureau UWV hun vaderland voor een lang verblijf visiteren. Zie het als een ALL-INCLUSIVE trip want welke Nederlander krijgt van zijn reisbureau ook nog eens een zak geld mee?  Niet alleen voor levensonderhoud, maar ook de leuke dagtripjes met een natje en een droogje. De doorsnee Pool heeft op zijn vaderlandse bodem alle tijd twee hobby’s te combineren, namelijk Vodka drinken om daarna van bil te gaan zodat hij niet alleen zijn kinderbijslag van een financiële impuls voorziet maar ook zijn oudedagvoorziening verstevigt. Drie vliegen in één klap. Het lijkt bijna betaalde liefde. De inmiddels  uitgeknepen Nederlandse belastingbetaler blijkt nu ook nog een Poolse Klaploper op zijn bagagedrager mee te zeulen.

Politieke Partijen reageren als door een wesp gestoken nu Nieuwsuur een onthulling deed. Ze leggen vervolgens het accent verkeerd. De verontwaardiging richt zich ogenschijnlijk op het UWV dat zich met die wetenschap sinds 2012 muisstil heeft gedragen. Dat is een voorbijrazende storm want nog nooit heeft Den Haag het UWV pragmatisch in beweging kunnen krijgen.

Het zou de dames & heren van de politiek met hun dikbetaalde banen en goudgerande ontslag- en pensioenregelingen sieren zich eerst te verontschuldigen bij de burger. In ons eigen land zijn we gedegradeerd tot 2e –rang-burgers. Er is een Grondwet die door het merendeel van de Haagse democraten verfoeid wordt omdat deze hun handeltjes beperken. Daarmee beperkt het hen op persoonlijk vlak in hun mensenrechten. Dat recht hebben ze toch volgens… De Grondwet. Hoe krom kun je denken.

In die grondwet wordt in artikel 1 geregeld dat iedere burger gelijk is, ongeacht…. volgt een complete opsomming. Waarom moet een Nederlander bij het UWV met de pet in zijn hand aangeven wanneer hij met vakantie gaat, waarheen enz. Hoor ik u zeggen dat een werkloze Pool dat ook moet? Er is een wezenlijk verschil. Wanneer een Nederlander betrapt wordt, is een korting op de uitkering een feit.

Een Pool wordt bij voorbaat niet gecontroleerd omdat alle UWV’ers in de lager echelons niet langer  de moeite nemen corrigerend op te treden. De hogere beslisbobo’s vinden het teveel inspanning om belastingfraude te voorkomen. Nee, we gaan Nederlandertje pesten. O wee… de werkloze die een dag te laat zijn werkbriefje inlevert of zijn sollicitatieplicht even heeft verzuimd. Die worden geslachtofferd met het korten van hun uitkering. Niet dat de uitvoerende UWV’ers daar enig moreel bezwaar tegen hebben want net als een periode in de vorige eeuw blijft ‘Befehl=Befehl und Ordnung muss sein’.

Als de politiek zichzelf serieus neemt, zou er minimaal een van deze ruif-eters de pijlen richten op mevrouw José Lazeroms, lid van de Raad van Bestuur van het UWV. Dit UWV-boegbeeld gaf een statement uit:  “Ons standpunt is dat we alle signalen van fraude serieus nemen.” Ze schrijft dat ze met het ministerie inmiddels in gesprek is over oplossingen. “Juist daarom zijn suggesties zeker waardevol!”

Pardon….ruim 5 jaar bewust de andere kant opkijken en als je met de vingers in de koektrommel betrapt wordt, opeens roomser dan Paus Franciscus? Volgens Nieuwsuur is het Polen-Probleem al in 2016 aan het Ministerie gemeld maar die kiezen er ook voor op hun handen te blijven zitten. Deze mevrouw verdient het bij de straatstenen gezet te worden wegens verregaande incompetentie. Wanneer je zoveel maling hebt aan de burger, die jouw meer dan vorstelijk salaris betaalt, zou je terug moeten worden gezet naar de ultieme vernedering: je hand moeten ophouden. Elke week een sollicitatie, een werkbriefje plus je de ongein laten welgevallen van mierenneukende ambtenaartjes die hun positie niet verkregen door respect maar door de bescherming van een selectieve overheid. Maar ja, wie wil vrouwtje Lazeroms hebben? Een integere onderneming bedenkt zich wel twee keer. Zal wel weer een snoepbaantje bij de Overheid worden.

Tags:

Geef een reactie