Puntschoenen van Hugo missen Ballen!

Gebrek aan handjes in de zorg? Tienduizenden zorgverleners worden sinds januari 2018 niet meer betaald. Met dank aan VWS & Hugo de Jonge.

Een overwegend hijgerig & zweterig bestuurlijk triootje geeft Zilveren Kruis/Achmea alle ruimte om de zorg in Nederland naar zijn hand te zetten. Door zonder enige gene de Europese en Nederlandse grondwet met voeten te treden, vecht Zilveren Kruis een machtsstrijd uit over de rug van patiënten die zorg nodig hebben. Minister Hugo de Jonge en de rechterlijke macht kijken de andere kant op als tienduizenden hardwerkende zorgverleners aan de geeuwhonger worden geholpen. Dat er wetten aan de laars gelapt worden, doet er niet toe want, om in verheven CDA-termen te blijven: er is het HOGERE DOEL!

Even niet uit het oog verliezen. Tijdens de financiële crisis bleek Zilveren Kruis zo’n verschrikkelijke puinhoop van zijn zorgverlening te hebben gemaakt, dat de Nederlandse Belastingbetaler deze gigant met € 2,2 miljard overeind moest houden. Wat is de dank?

Zilveren Kruis heeft zijn streken weer terug. Nadat Zilveren Kruis al jaren bakzeil haalt om de niet-gecontracteerde zorg om zeep te helpen, staken CDA’er Hugo de Jonge en mevrouw-de-rechter A.A. van Rossum van de rechtbank Arnhem-Leeuwarden de helpende hand toe. De uitspraak geeft Zilveren Kruis legaal de macht waarmee het illegaal al een positie had bereikt. Namelijk de macht van het kapitaal inzetten om zo de eigen positie te verbeteren. Patiëntenbelang is verworden tot aandeelhoudersbelang.

Zilveren Kruis betaalt al sinds begin januari van dit jaar de declaraties van verleende zorg door ZZP’ers in de zorg niet meer. Zilveren Kruis beweert dat er in die doelgroep gefraudeerd wordt en staakt ALLE betalingen. De kortgedingrechter in Utrecht verwees die gebakken-lucht-argumentatie naar de plaats waar het thuishoort, de vuilnisbak. Zilveren Kruis blijft echter weigeren de declaraties alsnog te betalen want vonnissen zijn voor het gepeupel. Dat met instemming van Hugootje.

Zilveren Kruis ging in hoger beroep. Minister Hugo de Jonge droeg op afroep zijn steentje bij door vóór die rechtszaak de hardwerkende groep ZZP’ers met één pennestreep in de ban te doen. Voor- of bewerken c.q. natrappen heet dat. Hij vergeet dat door de grote overhead de grote -aan de verzekeraars gelieerde -instituten stuk voor stuk failliet gingen of door fraude sneuvelden. Nee, leg de schuld neer bij een groep hardwerkende mensen die niet georganiseerd zijn! Oftewel Bijbels: David en Goliath. Who the fuck is Judas Iskarioth?

Met een hoog gehalte D66 binnen de Rechtspraak Nederland BV stond er vervolgens een smeuïg  triootje op stapel. Een rechter wordt geacht de wet te toetsen aan maatschappelijke belangen. Rechts-juf Van Rossum werpt de Justitia-blinddoek af en kiest voor het Groot Kapitaal. Zelden een vonnis gelezen dat zo weinig recht doet aan de door de maatschappij geaccepteerde normen en waarden met gevolg dat een grote groep schandelijk als fraudeurs wordt neergezet. Het geleverde bewijs komt van een verzekeringsboer die de wet overtreedt.

Minister Hugo de Jonge van VWS werd bij zijn aantreden omschreven als ‘eindelijk een CDA’er die geen meel in zijn mond heeft’. Maanden na dato blijkt er weinig over van de hem toegedichte normen en waarden. Het mondt uit in een vrijage van 30 zilverlingen met het soort waard die zijn gasten vertrouwt. Wie is Judas Iskarioth? Op termijn zal Hugootje dan ook herinnerd worden als het modefatje dat elke dag nieuwe puntschoentjes aan heeft. Vertaal zijn beleid voortaan maar met de noemer ‘Scapinootje’.

Minister Hugo de Jonge heeft geen oog voor al die zorgverleners die al 6 maanden niet betaald krijgen en dat door de uitspraak ook niet meer zullen krijgen. Deze hardwerkende Nederlanders moeten ook huur of hypotheek betalen, het schoolgeld enz. Veel zorgverlenende ZZP’ers hebben er voor gekozen om hun cliënten te blijven verzorgen omdat die de zorg nu eenmaal nodig hebben. Kwaliteit van leven staat voor hen centraal terwijl ze weten dat ze er niet voor betaald krijgen. Durft Hugootje dan nog met droge ogen de kwaliteit van zorg voorop te stellen terwijl hij tienduizenden zorgverleners letterlijk in de kou zet? God-zij-dank is het tropisch!  Durft media-geile Hugootje  patiënten onder ogen te komen als de camera’s draaien?

Hugootje is niet vernieuwend maar de traditionele regent die er vooral zit voor …. Hugootje zelf. Den Haag heeft tijdens de crisis de zorgverleners uit hun beroep gejaagd. Nu al komen we handjes aan het bed tekort. Het is zó voorspelbaar. Hugootje heeft zich laten inpakken door Zilveren Kruis en andere zorgverzekeraars die ook staan te trappelen hetzelfde trucje uit te halen. Hij is net zo chantabel als Rutte in de greep zit van SHELL en AKZO.

Wanneer deze groep ZZP’er geëlimineerd is, ligt de macht bij Zilveren Kruis en zal Hugootje diep in de buidel van het zorgbudget moeten tasten voor de laatst beschikbare handjes. Dan is zorg alleen bereikbaar voor wie bij machte is ervoor te betalen.

En dat alleen omdat Hugootje mooie puntschoenen heeft maar er geen ballen boven heeft hangen.   

Tags:

Geef een reactie