Pechtold Shredder-Ready

Na het D66-nekschot in de Eerste Kamer inzake de dumping van het Raadgevend Referendum, moet de herinnering aan Hans van Mierlo fiks worden opgepoetst. Een Denker met een oprecht charisma waarbij kunstjesmaker en primair egotripper Alexander Pechtold amper in de schaduw mag en kan staan. Van Mierlo was in hart & nieren Democraat, Pechtold is vooral Alexander.  

Tenzij er de erkenning is dat D66 uiteindelijk een commercieel product blijkt te zijn. Die vertonen namelijk de eigenschap dat ze een levenscyclus bezitten die na een paar decennia gewoon ‘op’ is. De houdbaarheidsdatum overschreden dus Ready voor de Shredder. Vergelijk D66 met een Trabantje, jarenlang vanuit armoede geaccepteerd en getolereerd maar inmiddels rijp voor de sloop. In plaats dat te erkennen en een nieuw elan te introduceren, zet regent Alexander, met het plakkerige pluche in de bilnaad, de bijl aan de wortels van de Democratie.

De bevlogen Van Mierlo heeft een politieke leven lang zijn stokpaardje bereden en beleden, namelijk om het referendum als ultieme volksraadpleging ingevoerd te krijgen. Dat hij bot ving kwam niet alleen bij de VVD vandaan. Het waren met name de Christelijke partijen die elk initiatief dwarsboomden, gewend als ze zijn elke richtlijn/boodschap vanaf één centraal punt opgelegd te krijgen. Kwam vorige eeuw de democratie vlammend van boven via de kansel bij de paupers, in het digitale tijdperk is de vertegenwoordiger van de Friesche regentenfamilie Buma van Haersma een niet te missen scherprechter. Als de ‘D’ van CDA al bij het grof vuil wordt gezet, wat is de waarde dan van de ‘C’?

Voormalig veilingmeester Alexander Pechtold heeft zich een kunstje eigen gemaakt. Als de camera’s draaien parmantig aanwezig zijn met een kwinkslag hier &  geintje daar. Collega-politici schetsen echter het beeld van een man die in de praktijk niet tot enige activiteit te bewegen is.  Nu hij deel uitmaakt van de coalitie, blijkt zelfs de paar meter naar de interruptiemicrofoon een niet te nemen horde. Een uitgebluste oudgediende die niet meer de puf heeft naar een burgemeesterspost te hengelen.  Alexander beseft dat hij ook zó verdomde lang moet wachten tot zijn pensioen ingaat, dat het hem in de benen is gezakt.

De voorman blijft echter berekend en zal niet bekend willen staan als ‘dé sloper van D66’.  Die als een veilingmeester het D66-erfgoed Raadgevend Referendum verkwanselde. Daar heeft hij zijn lansknechten M/V voor die de kastanjes uit het vuur halen. En ja..Haagse mannetjes en vrouwtjes M/V staan in de rij om partijicoon Pechtold te plezieren in de hoop ooit zoveel energie te krijgen dat ze de vermoeide oude man democratisch van de troon kunnen stoten. Meisje Kasja voorop.

De keuze om Kajsa Ollongren voor een post als minister naar voren te schuiven, lijkt dan ook alleen ingegeven dat ze als D66’er bereid bleek het Raadgevend Referendum definitief af te schaffen. Twee middagjes slikken en dossier gesloten. Zij maalt niet om de erfenis van ene Van Mierlo, een naam  die ze wel eens had horen vallen. Alleen omdat Alexander haar er met de cursor op attendeerde dook  hij op het scherm op.  De portefeuille ‘Referendum’ ressorteert onder Binnenlandse Zaken waardoor ze zonder slag of stoot, en waarschijnlijk tot haar eigen verbazing, ook opeens de titel Vice-Premier kreeg opgespeld.

De erfenis van Van Mierlo gaat dus zonder enige gene door de shredder. Je hebt geeneens argumenten meer nodig, de meerderheid van de coalitie volstaat. Da’s pas democratie. De kanselbroeders van de grote ‘C’ verlenen zoals verwacht met één pennenstreek hand- en spandiensten.  En dat burgers enige invloed op moverende zaken wordt onthouden, boeit de politiek niet. Burgers zijn er alleen om eens in de vier jaar hun herverkiezing veilig te stellen.

Dat is de democratie die D66 vandaag de dag praktiseert en dit staat haaks op het idealisme van Van Mierlo. Zet snel zijn standbeeld op het Binnenhof neer, want de partij an sich lost zichzelf nu heel snel op. En de jongens van de ‘C’ zitten niet op de aards vertoon te wachten. Paar eeuwen geleden hebben ze dergelijke persoonsverheerlijking al met de geregisseerde Beeldenstorm naar het vagevuur verwezen.

Tags:

Geef een reactie